Ckeyin Spannungswandler 110-230 V 50W

Ckeyin ® Spannungswandler 110-230 V AC 50 W

EUR 9,55 
EUR 9,55 as at 21:38 UTC. (Details)
ZUM ANGEBOT

Der Ckeyin Spannungswandler 110 – 230 V AC 50 W ermöglicht es, in Ländern mit einer Netzspannung von 110 V Geräte aus Europa zu verwenden.

Geeignet für: Jamaika 110V/220V, Japan 110V, Belgien 110V/220V, Bermuda 110V, 110V Mexiko, Brasilien 110V/220V, Kambodscha 110V/220V, Kanada 110V, 110V Panama, Kuba 110V, Philippinen 110V/220V, Ägypten 110V / 220V, Spanien 110V/220V, Türkei 110V/220V, Vereinigte Staaten von Amerika 110V, 110V Venezuela, Italien 110V/220V, Vietnam 110V/220V

Er wandelt die vor Ort vorhandene Netzspannung von 110 V automatisch in die notwendige Netzspannung von 230 V um.

Sehr handlich, daher praktisch für Reisen.

Lieferumfang:
1 x Netz 110V- 120V -220V -240V 50W Voltage -Konverter-Adapter
Mikrofaser- Reinigungstuch ( als Geschenk )